Zabrinuti Ud Srbije- Satirična Pesma

Sve neki sudovi što ih vode neki udovi.
Bože, šta smo dočekali pa je naš sud mali.
Neki ud iz daljine hoće ovde sve da skine.
Kako ne bi kad ovde sve muči plata i
kredita rata.

Naš se ud uz sav trud brine kako taj teret sa
sebe da skine.Reklama je jaka zna se.
Ud tablete guta da bi stavio nešto poda se.
Agonija! Otpor pruža i ne da se lako jer da
padne obruka se tako.

A opet ovaj iz daljine 'oće ovde sve da skine
i kad skine zna se da stavi poda se.
Nije naš ud lud! Zna on uskoro će doći vreme
kad će ponosno svetom ići i svetske dame ga
neće zaobići.Zdrav otpor pruža dalje i takvu
poruku svima u svetu šalje.

Comments

Post a Comment

Popular Posts